Pogoji poslovanja – Dino Hajderović Dinotti

Formalnosti, ki morajo biti na spletnih straneh.
 • Ti pogoji predstavljajo celoten dogovor in razumevanje med spletno stranjo in posameznikom, ki uporablja vsebino. Z uporabo vsebine se strinjate, da boste upoštevali vse pogoje, določene in opisane v tem besedilu.
 • Lastnik lahko po lastni presoji kadar koli spremeni ali spremeni te pogoje z obvestilom ali brez njega. Take spremembe ali spremembe začnejo veljati za vse uporabnike po objavi spremenjenih pogojev na tem spletnem naslovu (URL): https: //dinotti.si
 • Občasno preberite ta dokument in zagotovite, da je uporaba vsebine skladna s temi pogoji.

Ponudbe / promocije / druge vsebine

 • Vse možne ponudbe in / ali izdelki, ki so na voljo, so v lasti ponudnika oz. lastnika spletnega mesta.
 • Lastnik si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali ukine kateri koli vidik vsebine, vključno s fotografijami, video in besedilnimi informacijami, izdelki in promocijami.

Plačilni sistemi, pogoji nakupa

 • vse pristojbine in dajatve (če obstajajo) so navedene in obračunane v evrih (EUR) razen, če ni navedeno drugače.
 • stran uporablja sistem za obdelavo plačil in trenutno sprejema samo plačila po predračunu.
 • stran uporablja storitve, ki jih je odobril izdajatelj kreditnih kartic, kot sta VISA Account Updater in MasterCard Automatic Billing Updater za pridobitev posodobljenih podatkov o plačilu za obdelavo plačil. (trenutno ni na voljo)
 • lastnik lahko sprejme kakršnekoli razumne ukrepe za potrditev podatkov o plačilu in registraciji ter za zbiranje podatkov zapadlih plačilih.

Odgovornost uporabnika

 • ko se strinjate z uporabo vsebine, boste morda morali izbrati uporabniško ime in geslo.
 • ob uporabi vsebine na spletni strani se strinjate, da ste za varovanje podatkov za prijavo odgovorni sami. V nobenem primeru ni lastnik, urednik ali podjetje za spletno gostovanje odgovorno za nevtorizirano uporabo ali napačno uporabo vašega uporabniškega imena ali gesla.

Obveščenost

 • Strinjate se, da ste bili obveščeni o vseh podrobnostih in pogojih poslovanja.

Pridržane pravice

lastnik si pridržuje pravico do:

 • Cenzure
 • Pregleda uporabniških računov na spletni strani (ko in če je to potrebno)
 • Ukinitve kateregakoli uporabniškega računa (ko in če je to potrebno)
 • Začasne prekinitve objavljanja vsebine iz tehničnih razlogov ali zaradi vzdrževanja.

Starost

 • ne sprejema sporazumov in plačil oseb, mlajših od 18 let. Z registracijo računa potrjujete, da ste stari točno ali več kot 18 let.